Övriga tabeller (gäller samtliga skador)


Här finns de ersättningstabeller som gäller oavsett när skadan har inträffat. Tabellerna kan laddas upp i pdf-format.

 • Sveda och värk

  Tabellen används för beräkning av sveda och värk, dvs personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Om du vill veta mer om vad som menas med sveda och värk, se fliken Juridik.

 • Utseendemässiga skadeföljder prövning till och med 2017-06-30

  Tabellen används för beräkning av utseendemässiga skadeföljder i form av till exempel ärr och/eller amputationer. Om du vill veta mer om vad som menas med utseendemässiga skadeföljder, se fliken Juridik.

 • Utseendemässiga skadeföljder prövning från och med 2017-07-01
 • Åldersfaktorer

  Åldersfaktorer används i de fall ersättningen ska åldersreduceras, till exempel vid beräkning av ersättning för utseendemässiga skadeföljder och amputationer.

 • Omräkningsfaktorer

  Omräkningsfaktorer används vid omräkning av ett visst årsbelopp till dagens värde.

 • Kapitaliseringstabell

  Tabellen används då det fastställda beloppet för kostnader och olägenheter/särskilda olägenheter ska räknas om till ett vid ett frivilligt utbyte av skadeståndslivränta mot ett engångsbelopp.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.