Varför finns nämnden?


Du som skadats i trafiken av ett motorfordon har alltid rätt att få ditt ärende prövat i nämnden. Nämndens uppgift är att se till att du som skadats får en så skälig och enhetlig ersättning som möjligt för dina personskador.


Ett motorfordon måste enligt lag vara trafikförsäkrat. Den som skadats till följd av trafik med ett sådant fordon har rätt till ersättning för sina skador enligt trafikskadelagen. Trafikskadelagen hänvisar till skadeståndslagens ersättningsregler (5 kap).

Det försäkringsbolag som har försäkrat fordonet ska betala ut ersättning, oberoende av vem som orsakat trafikskadan. Om fordonet är oförsäkrat ska den som skadats vända sig till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) för att få ersättning. Det gäller också om man skadats vid en smitningsolycka eller av ett utländskt fordon.

Nämnden tillkom 1936 efter att regeringen beslutat att de bolag som reglerar trafikskador skulle låta en skaderegleringsnämnd bedöma och beräkna vissa ersättningsfrågor.

Enligt trafikförsäkringsförordningen ska bolagen och TFF hämta in nämndens yttrande i obligatoriska ärenden innan de kan erbjuda den skadade en uppgörelse.

Nämndens reglemente beslutas av TFF:s styrelse i samråd med nämnden och fastställs av regeringen. Reglementet styr nämndens verksamhet.

Från och med den 28 april 2016 kommer reglementet att ha ett delvis nytt innehåll. Den viktigaste ändringen är att den skadade eller efterlevande under vissa förutsättningar kan begära prövning direkt hos nämnden istället för att som tidigare behöva vända sig till bolaget.

 

 


 

 

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.