Ärenden hos Trafikförsäkringsföreningen

 

Om du har ett personskadeärende som handläggs av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) gäller följande om prövning i nämnden.

Om någon fråga i ärendet är obligatorisk har TFF samma skyldighet som försäkringsbolagen att lämna in ärendet för prövning till nämnden, se Obligatoriska ärenden.

Om ditt ärende inte innehåller någon obligatorisk fråga och du är missnöjd med TFF:s beslut har du alltid rätt att få denna fråga prövad av nämnden. Då ska du vända dig till TFF som ger in ärendet till nämnden för prövning.

Exempel på sådana icke obligatoriska frågor kan vara att du inte accepterar bolagets ersättningsförslag eller beslut i fråga om samband mellan dina besvär och trafikolyckan eller om olyckan har orsakats i följd av trafik.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.