Vad gör nämnden?

 

Nämnden bedömer frågor om ersättning för personskador som inträffat i trafik med motorfordon. Både du som skadad eller efterlevande samt försäkringsbolag har möjlighet att begära en prövning i nämnden.

 

Om du är missnöjd med bolagets beslut kan du vända dig direkt till nämnden och begära prövning. Under Tvistlösningsärenden finns en närmare beskrivning hur en prövning går till och vilka krav som måste vara uppfyllda.

För bolagen och Trafikförsäkringsföreningen är det i vissa fall obligatoriskt att begära prövning av ett ärende i nämnden. Se Obligatoriska ärenden.

Förutom att lämna rådgivande yttranden är nämnden även remissorgan i frågor inom personskaderätten. De ersättningstabeller som nämndens råd fastställer varje år tillämpas även vid beräkning av ersättning från andra försäkringar (till exempel olycksfallsförsäkringar) samt av domstolar med mera. Nämnden står också vid sidan av det allmänna rättssystemet för en betydande del av praxisbildningen inom personskaderätten.

Nämnden bedömer framförallt ersättningsfrågor. Övriga frågor som bedöms är till exempel frågor om samband, preskription och omprövning eller om en skada kan anses ha inträffat i följd av trafik.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.