Om nämnden

Den som har råkat ut för en personskada i trafiken har rätt till ekonomisk ersättning från sitt försäkringsbolag. Nämnden finns till för att den som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis.


Ta gärna del av våra informationsblad om obligatoriska ärenden samt tvistlösningsärenden. Infobladen innehåller korta fakta om nämnden och en beskrivning över ärendets gång.

Info från nämnden

OBS! Under perioden 21-26 september har vi haft tekniska problem. Kontrollera att de handlingar som har skickats in under denna period är inlagda på ditt ärende.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.