Anvisningar

Här hittar du anvisningar för att beräkna förlust av allmän pension och tjänstepension.


Anvisningarna ersätter cirkulären 4-2004, 4-2005 samt 4-2007 vad gäller beräkning av pensionsförlust. När det gäller redovisningen av det allmänna pensionssystemet gäller cirkulären 4-2004 och 4-2005 fortfarande.

Högerklicka på cirkuläret och välj "Spara som" för att hämta ner filerna till din egen dator. Det rekommenderas eftersom filerna är stora. 

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.