Beräkningar


Beräkning av ersättning för inkomstförlust och pensionsförlust görs vanligtvis i speciella kalkylprogram. Här finns programmen och anvisningarna för hur de ska användas.


Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.