Kostnader för skador som inträffat från och med 2002


Om du råkat ut för en trafikskada kan du ha rätt till ersättning för kostnader. Det kan till exempel vara för vård, mediciner eller annat som beror på skadan.


Enligt 5 kap 1 § p.1 skadeståndslagen ska den som drabbats av personskada få ersättning för kostnader.


Kostnader kan ersättas om de är:

  • styrkta, till exempel genom kvitton

  • skadebetingade, det vill säga har ett direkt samband med skadan

  • nödvändiga på grund av skadan 

  • skäliga - vad som är skäligt bestäms från fall till fall

Kostnader för vård och/eller medicin som du har på grund av skadan kan ersättas av trafikförsäkringen upp till högkostnadsnivån.

Som skadad har du också en skyldighet att "begränsa skadans ekonomiska verkningar". Det innebär att du i första hand är skyldig att söka ersättning från det allmänna, till exempel Försäkringskassan eller från den kommun där du bor. Har du höga kostnader till följd av din skada kan du få handikappersättning. Sådan ersättning söks hos Försäkringskassan. Behöver du hjälp med handikappanpassning av bostaden ska du i första hand ansöka om detta hos din kommun.

Vid nämndens prövning bedöms vilka kostnader och hur stor del av dessa som orsakats av trafikolyckan. Som ovan angetts måste kostnaderna vara styrkta, skadebetingade, nödvändiga och skäliga för att merkostnaden ska kunna ersättas. Det är således inte säkert att du får full ersättning för dina begärda kostnader.

Ersättningen beräknas genom att den årliga ersättningen för de kostnader som nämnden accepterat multipliceras med en särskild faktor enligt en framtagen kapitaliseringstabell. Den framräknade summan får du som ett skattefritt engångsbelopp.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.