Anvisningar för bolag

 

Här beskrivs de anvisningar som bolagen har att följa i de ärenden som nämnden ska pröva. Det gäller bland annat ordningen i skadeakten, hur nämndpromemorian ska upprättas och hur försättsbladet ska fyllas i.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.