Prövningsförfarandet

 

Några veckor före sammanträdet får nämndens ledamöter del av allt ingivet material i ditt ärende. Beslutet avgörs på de handlingar som du och försäkringsbolaget har skickat in till nämnden. En jurist föredrar ärendet för nämnden. Ledamöterna har varsin röst. Sammanträdets ordförande har utslagsröst. Beslutet framgår av nämndens yttrande. Parterna får del av yttrandet så snart som möjligt efter sammanträdet. Du har inte möjlighet att personligen få delta på sammanträdet.

I vissa fall kan ärendet vilandeförklaras eller bordläggas. Det kan bero på att nämnden behöver ytterligare underlag från parterna för att kunna bedöma ärendet eller att nämnden önskar hämta in ett utlåtande från en sakkunnigläkare för att få råd i en medicinsk fråga.

Om ärendet blir vilandeförklarat eller bordlagt så informerar kansliet dig om detta. En bordläggning medför ofta att det tar längre tid innan du får del av nämndens yttrande.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.