Invaliditetsgrad

 

Tänk på!

  • Du kan bara ansöka om prövning av frågor som försäkringsbolaget har fattat beslut om. 

  • Du kan bara skicka in handlingar som bolaget hade när de fattade sitt beslut.

 

Vilka handlingar måste du skicka in till nämnden?

För att nämnden ska kunna behandla din ansökan måste du skicka in två handlingar:

  • Ansökan om prövning

  • Bolagets beslut i den fråga som ska prövas

Ansökningsblanketten ska du helst fylla i och skicka digitalt. I den digitala ansökan kan du bifoga bolagets beslut. Du kan även skriva ut och skicka ansökningsblanketten och bolagets beslut per post (Ansökan).

 

Vilka övriga handlingar kan nämnden vilja ta del av?

Vänta med att skicka in övriga handlingar tills du fått bolagets svar på din ansökan. Då avgör du vilka handlingar du vill komplettera med. Du kan enbart komplettera med handlingar som bolaget hade när de fattade sitt beslut. Det kan t.ex. vara: 

  • Journalanteckningar från två år före olyckan samt från skadedagen och framåt

  • Skadeanmälan

  • Intyg/bedömningar från läkare eller annan medicinskt skolad personal

  • Tidigare yttranden från Trafikskadenämnden

 

Vad ska du kunna visa för nämnden?

  • Att de besvär du fått på grund av olyckan innebär en högre invaliditetsgrad än den bedömning som försäkringsbolaget har gjort.   

 

Vad brukar nämnden lägga vikt vid i sin bedömning?

  • Ditt hälsotillstånd från två år före och efter olyckan
Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.