Arbetsoförmåga och/eller inkomstförlust

 

Tänk på!

 • Du kan bara ansöka om prövning av frågor som försäkringsbolaget har fattat beslut om. 

 • Du kan bara skicka in handlingar som bolaget hade när de fattade sitt beslut.


Vilka handlingar måste du skicka in till nämnden?

För att nämnden ska kunna behandla din ansökan måste du skicka in två handlingar:

 1. Ansökan om prövning

 2. Bolagets beslut i den fråga som ska prövas

Ansökningsblanketten ska du helst fylla i och skicka digitalt. I den digitala ansökan kan du bifoga bolagets beslut. Du kan även skriva ut och skicka ansökningsblanketten och bolagets beslut per post (Ansökan). 


Vilka övriga handlingar kan nämnden vilja ta del av?

Vänta med att skicka in övriga handlingar tills du fått bolagets svar på din ansökan. Då avgör du vilka handlingar du vill komplettera med. Du kan enbart komplettera med handlingar som bolaget hade när de fattade sitt beslut. Det kan t.ex. vara: 

 • Journalanteckningar från två år före olyckan samt från skadedagen och framåt

 • Sjukskrivningshistorik från två år före och efter olyckan (med sjukskrivningsdiagnos, sjukskrivningsperiod och sjukskrivningsgrad)

 • Beslut från Försäkringskassan och avgöranden från domstolar

 • Intyg/bedömningar från läkare eller annan medicinskt skolad personal

 • Tidigare yttranden från Trafikskadenämnden

 • Beräkning av den ersättning du yrkar

 • Kontrolluppgifter från Skatteverket på faktiska inkomster före och efter olyckan

 • Intyg från arbetsgivare (i andra hand facket) om sannolik inkomst som oskadad

 

Vad ska du kunna visa för nämnden?

 • Att du har en arbetsoförmåga som klart mer sannolikt beror på olyckan än på någon annan orsak.

 • Att du som oskadad sannolikt skulle haft en högre inkomst än den du har efter olyckan.

 • Att du begränsar skadans ekonomiska verkningar (* till exempel ansöker om sjukpenning och sjukersättning, söker arbete aktivt, försöker ta anpassade arbeten och deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Du bör även medverka i eventuell rehabilitering).

Vad brukar nämnden lägga vikt vid i sin bedömning?

 • Arbetsförmåga samt sjukskrivningar från två år före och efter olyckan

 • Ditt hälsotillstånd från två år före och efter olyckan

 • Faktiska inkomster före och efter olyckan

 • Vilket yrke som arbetsoförmågan ska prövas mot (d.v.s. det arbete du skulle haft som oskadad)

 • Vilken inkomst du sannolikt skulle haft som oskadad

 • Om det finns andra möjliga orsaker till arbetsoförmågan än olyckan

 • Om du begränsar skadans ekonomiska verkningar (se ovan*)

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.