Så här bedöms utseendemässiga skadeföljder

Om du drabbats av en utseendemässig förändring på grund av en trafikolycka kan du få ersättning för utseendemässiga skadeföljder. Det kan till exempel vara ärr eller att en kroppsdel blivit sned.

Här får du vägledning om hur utseendemässiga skadeföljder bedöms och värderas. Det är viktigt att veta att det inte går att ange bestämda ersättningsnivåer på förhand. Trafikskadenämnden bedömer varje fall individuellt och ersättningen skiljer sig från fall till fall.

Just nu saknas fotografier på vissa nivåer för några kroppsdelar. Uppdatering kommer göras under 2018.

Var på kroppen finns ärret?

 

Bål

Framsida av kroppen: Från nyckelben ner till ljumske och fram till axel och armhåla.

Baksida av kroppen: Ryggtavla och skuldror ner till och med rumpa och fram till axel och armhåla.

Fot

Tår, häl, fotrygg och fotsula upp till vrist.

Ben

Från ljumske ner till vrist.

Arm

Axel/armhåla fram till handled.

Huvud

Panna, kinder, haka.

Hals

Hals inklusive nyckelben.

kroppens framsida
kroppens baksida
Du måste välja vilken placering på kroppen ditt ärr sitter för att komma vidare.

Vilken gradering matchar bäst för ditt ärr?

Jämför med exempelbilderna och klicka på den svårighetsgrad som bäst beskriver din skada.

A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

C. Missprydande.jpg
C. Missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
D. Klart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
E. Uppenbart missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
F. Synnerligen missprydande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
Du måste välja vilken gradering ditt ärr har för att komma vidare.
Bilden är ett montage

Ärrets placering på kroppen:

Ärrets gradering som utseendemässig förändring:

Ersättningsnivå enligt tabell för person på 25 år: (se hela tabellen)


Din ålder påverkar ersättningsnivån
Summan justeras uppåt eller nedåt med hänsyn till din ålder när den akuta sjuktiden är slut. Ålderstabellen visar hur beräkningen kommer att göras (se ålderstabellen).

Ytterligare beräkningsfaktorer
Nämnden kan väga in fler faktorer för att beräkna den slutliga ersättningsnivån:

• Om det finns flera ärr görs en samlad bedömning.

• Om det finns mindre ärr, som inte bedöms vara framträdande, ersätts de efter vad som anses vara skäligt.

• I mycket extrema fall kan ersättningen bli högre än de summor som anges i tabellen. Det är när skadorna inte bara är synnerligen missprydande utan mer missprydande än så. Som exempel kan nämnas allvarliga och utbredda brännskador.

 

 

Tabell för ersättning för utseendemässiga skadeföljder 2017

  A. Framträdande B. Klart framträdande C. Missprydande D. Klart missprydande E. Uppenbart missprydande F. Synnerligen missprydande
1. Bål 5 000 - 7 500 7 600 - 12 000 12 100 - 20 000 20 100 - 40 000 40 100 - 70 000 70 100 - 100 000
2. Fot 5 000 - 7 500 7 600 - 12 000 12 100 - 20 000 20 100 - 40 000 40 100 - 70 000 70 100 - 100 000
3. Ben 6 000 - 9 000 9 100 - 14 400 14 500 - 24 000 24 100 - 48 000 48 100 - 84 000 84 100 - 120 000
4. Arm 7 000 - 10 500 10 600 - 16 800 16 900 - 28 000 28 100 - 56 000 56 100 - 98 000 98 100 - 140 000
5. Hand 8 000 - 12 000 12 100 - 19 200 19 300 - 32 000 32 100 - 64 000 64 100 - 112 000 112 100 - 160 000
6. Huvud/hals 17 500 - 26 200 26 300 - 42 000 42 100 - 70 000 70 100 - 140 000 140 100 - 245 000 245 100 - 350 000

 

Ersättning för ärr

Utseendemässiga skadeföljder är förändringar orsakade av trafikolycka och ersätts utöver de bestående besvär som lett till en medicinsk invaliditet.

Förändringen ska fotograferas när den bedöms vara bestående, till exempel när ärret har läkt klart (normalt cirka ett år efter trafikolyckan). Nämnden har sedan fotografiet till hjälp för att bedöma ersättningsnivån.

Har du flera ärr?

Vägledningen används för att bedöma enskilda ärr. Om du har flera ärr på olika delar av kroppen görs en samlad bedömning.

Du kan använda vägledningen för att se exempel på hur ärr har bedömts separat, för att få en uppfattning om hur en bedömning görs. 

Ersättning för ärr

Utseendemässiga skadeföljder är förändringar orsakade av trafikolycka och ersätts utöver de bestående besvär som lett till en medicinsk invaliditet.

Förändringen ska fotograferas när den bedöms vara bestående, till exempel när ärret har läkt klart (normalt cirka ett år efter trafikolyckan). Nämnden har sedan fotografiet till hjälp för att bedöma ersättningsnivån.

Har du flera ärr?

Vägledningen används för att bedöma enskilda ärr. Om du har flera ärr på olika delar av kroppen görs en samlad bedömning.

Du kan använda vägledningen för att se exempel på hur ärr har bedömts separat, för att få en uppfattning om hur en bedömning görs. 

Ersättning för ärr

Utseendemässiga skadeföljder är förändringar orsakade av trafikolycka och ersätts utöver de bestående besvär som lett till en medicinsk invaliditet.

Förändringen ska fotograferas när den bedöms vara bestående, till exempel när ärret har läkt klart (normalt cirka ett år efter trafikolyckan). Nämnden har sedan fotografiet till hjälp för att bedöma ersättningsnivån.

Har du flera ärr?

Vägledningen används för att bedöma enskilda ärr. Om du har flera ärr på olika delar av kroppen görs en samlad bedömning.

Du kan använda vägledningen för att se exempel på hur ärr har bedömts separat, för att få en uppfattning om hur en bedömning görs.