Skador till och med 2001

Här finns samtliga ersättningstabeller för skador som inträffat till och med 2001. Tabellerna kan laddas upp i pdf-format.

OBS! För ärenden som prövas i nämnden från och med den 1 juli 2017 gäller nya tabeller för utseendemässiga skadeföljder (ärr och amputationer), Se Övriga tabeller.

  • Cirkulär 1-2017

    Cirkuläret gäller under 2017 för de trafikskador som har inträffat till och med 2001.

  • Mentabell

    Tabellen används vid beräkning av ersättning för medicinsk invaliditet. Ersättning ges utifrån den bestämda invaliditetsgraden och din ålder vid invaliditetstidpunkten, dvs då den akuta sjuktiden har upphört. Beloppet anges i tusentals kronor. Barn som är 15 år eller yngre får en ersättning som är 10 procent högre än det beräknade beloppet.

  • Ersättningsnivåer för skadefall till och med 2001

    Tabellen innehåller fastslagna ersättningsnivåer för olika skadeföljder. Ersättningen är ett förutbestämt belopp som är oberoende av invaliditet. I vissa fall ska ersättningen öka eller minska med hänsyn till den skadades ålder.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.