Skador från och med 2002

Här finns samtliga ersättningstabeller för skador som inträffat från och med 2002. Tabellerna kan laddas upp i pdf-format.

 

OBS! För ärenden som prövas i nämnden från och med den 1 juli 2017 gäller nya tabeller för utseendemässiga skadeföljder (ärr och amputationer), Se Övriga tabeller.

Mentabeller


Tabellerna används vid beräkning av ersättning för medicinsk invaliditet. Ersättning ges utifrån den bestämda invaliditetsgraden och din ålder vid invaliditetstidpunkten, dvs då den akuta sjuktiden har upphört. Beloppet anges i tusentals kronor. Tabellerna är indelade i tre delar.

  • Tabell 1

    Används för dig som efter trafikskadan har återgått i arbete minst 25 procent av heltid. I tabellbeloppen ingår ersättning för anspänning i arbete (B) och i daglig livsföring i övrigt (C).

  • Tabell 2

    Används för dig som inte arbetar efter trafikskadan.

  • Tabell 3

    Används för att beräkna vilken ersättning du kan få om du har återgått i arbete minst 25 procent av heltid och tidigare fått ersättning enligt tabell 2. Tabellen läses av vid den ålder då du återgick i arbete.

  • Ersättningsnivåer för skadefall från och med 2002
Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.