Tabeller


Varje år fastställer nämndens råd tabeller för beräkning av ersättning för sveda och värk, medicinsk invaliditet (men), utseendemässiga skadeföljder och för amputationer.


I länkarna här bredvid finns även andra tabeller som används vid beräkning av ersättning.

Tabellerna för ersättning justeras årligen med hänsyn till hur penningvärdet förändras. Utgångspunkten är utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) .

Dessa ersättningar är skattefria.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.