Vill du få ett ärende prövat i nämnden?

Nämnden prövar två olika typer av ärenden – obligatoriska ärenden och tvistlösningsärenden.

Om ditt ärende innehåller en obligatorisk fråga behöver du inte göra något eftersom försäkringsbolaget då har en skyldighet att ge in hela ärendet till nämnden för prövning. Detta gäller oavsett om ni är överens eller inte i de olika frågorna i ärendet. (se Obligatoriska ärenden

Om du är missnöjd med bolagets beslut i en fråga om ersättning för personskada kan du vända dig direkt till nämnden för att begära prövning av den tvistiga frågan, så kallade Tvistlösningsärenden. Det finns dock vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att nämnden ska ta upp en sådan begäran.

En prövning i nämnden är alltid kostnadsfri för dig, oavsett om det är du eller bolaget som begärt prövningen.

Den ersättning som du kan ha fått från bolaget innan ditt ärende prövas i nämnden är preliminär. Det innebär att nämnden kan höja och i vissa fall även sänka det belopp som bolaget har föreslagit.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.