Yttranden

 

Nämnden lämnar skriftliga yttranden som är rådgivande. Att yttrandena enbart är rådgivande innebär att bolagen inte är skyldiga att följa dem. Det är dock ovanligt att bolagen inte följer nämndens yttranden.

I obligatoriska ärenden är det bolaget som begär nämndens yttrande. När yttrandet är färdigt skickas det till bolaget tillsammans med akten. Bolaget skickar därefter yttrandet till dig som skadad.

I tvistlösningsärenden är det du som skadad eller efterlevande som begär att nämnden ska yttra sig. När yttrandet är klart kommer det att skickas till dig och till försäkringsbolaget.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.