Vilka ingår i nämnden?

 

Nämndens ledamöter

När nämnden fattar beslut vid ett sammanträde är det vanligtvis sex av nämndens ledamöter som deltar:

  • En ordförande och en vice ordförande som är lagkunniga.
  • Två representanter för konsumenterna, vilka ska ha ingående kunskaper och stor erfarenhet inom områden som berör arbetsmarknad, pensioner och socialförsäkringar. De förordnas av Finansinspektionen på förslag av Landsorganisationen, Tjänstemännens Centralorganisation, Centralorganisationen SACO och Företagarna.
  • Två representanter för försäkringsföretagen, vilka ska ha ingående kunskaper och stor erfarenhet av reglering av personskador. De förordnas av Finansinspektionen på förslag av Trafikförsäkringsföreningen. De inte får delta när beslut fattas i det egna bolagets ärenden.

Nämndens ordförande heter Annika Brickman och är f d justitieråd. Nämndens ordförande utses av regeringen och övriga ledamöter av Finansinspektionen.

Här finner du närmare information om nämndens ledamöter.

En del ärenden kan avgöras av tre ledamöter, en från varje grupp.

Före sammanträdet får ledamöterna en skriftlig sammanfattning (promemoria) av de ärenden som ska prövas.

Nämndens kansli

Nämnden sammanträder tre till fyra gånger per vecka. Före sammanträdet får ledamöterna en skriftlig sammanfattning (promemoria) av de ärenden som ska prövas.

På nämndens kansli arbetar administratörer och jurister. Administrationen på kansliet sköts av administratörerna. Juristerna går igenom de ärenden som ska prövas i nämnden. Vid ett sammanträde föredrar juristen ärendet för nämnden som därefter fattar ett beslut. Beslutet redovisas i ett yttrande, till exempel om en angiven skada ska ersättas och i så fall med vilket belopp.
Nämnden har tillgång till läkare med specialistkompetens som är helt fristående från bolagen. Om skäl finns kan nämnden begära att läkarna uttalar sig i medicinska frågor.

Info från nämnden

OBS! Under perioden 21-26 september har vi haft tekniska problem. Kontrollera att de handlingar som har skickats in under denna period är inlagda på ditt ärende.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.