Nämnder för alternativ tvistlösning


Trafikskadenämnden är sedan den 2 september 2016 godkänd som nämnd för alternativ tvistlösning.

Trafikskadenämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

EU-kommissionen arbetar aktivt för att förbättra konsumenternas situation på den inre marknaden. Som ett led i detta arbete antogs 2013 nya EU-regler om tvistlösning utanför domstol vid tvister mellan en konsument och en näringsidkare vid tillhandahållande av varor och tjänster. Samtidigt antogs nya regler även om tvistlösning online vid konsumenttvister genom en plattform som styrs av EU-kommissionen. Konsumenttvistutredningen presenterade det svenska genomförandet av lagstiftningen i juni 2014 och lagen klubbades i november 2015 och trädde ikraft från årsskiftet.

Utöver Trafikskadenämnden så finns det idag ytterligare fem nämnder som är godkända och registrerade hos Kammarkollegiet. Det är Allmänna reklamationsnämnden, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd, Personförsäkringsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor.

Mer information om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och godkända nämnder finns hos Kammarkollegiet.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.