Tvistlösningsärenden

 

Du som skadad eller efterlevande kan vända dig direkt till nämnden för att få en tvistig fråga rörande ersättning för personskada från trafikförsäkringen prövad.

För att nämnden ska pröva en sådan fråga krävs:

  • att ditt personskadeärende har handlagts av ett försäkringsbolag och inte av Trafikförsäkringsföreningen (TFF),
  • att bolaget har lämnat ett slutligt ställningstagande till dig i den aktuella frågan som du är missnöjd med,
  • att du därefter varit i kontakt med bolaget och försökt lösa frågan, och
  • att det är en fråga som faller inom nämndens prövningsområde.

Om samtliga förutsättningar är uppfyllda har du rätt att begära prövning av den tvistiga frågan direkt hos nämnden. Hur detta går till framgår under Ansökan.

Du kan när som helst under handläggningen i nämnden återkalla din ansökan.

Om ditt ärende har handlagts av TFF, läs mer under Ärenden hos Trafikförsäkringsföreningen.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.