Sveda och värk


Om du råkat ut för en trafikskada har du rätt till ersättning för övergående fysiskt och psykiskt lidande (sveda och värk) till följd av skadan. Du kan i speciella fall också ha rätt till sådan ersättning om någon närstående avlider i en trafikolycka.


Ersättning till följd av egen personskada

Enligt 5 kap 1 § p.3 skadeståndslagen har den som drabbats av personskada rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk).

Som skadad får du ersättning för sveda och värk under den akuta sjuktiden. Det är skadans läkningstid, det vill säga fram till dess att besvären försvunnit eller är bestående. Om du inte blir återställd utan får bestående besvär övergår den akuta sjuktiden i den så kallade invaliditetstiden. Från denna tidpunkt beräknas ersättningen för men. Det tar oftast omkring ett år innan det går att avgöra om du fått bestående besvär och vilken invaliditet besvären motsvarar.

Den akuta sjuktiden behöver inte vara samma period som din sjukskrivningstid. Dina besvär kan bedömas som bestående redan under din sjukskrivningsperiod.

Om dina besvär har läkt ut kan ditt ärende avslutas hos försäkringsbolaget. Du får då ersättning för sveda och värk för den tid du bedömts ha haft besvär samt för eventuella inkomstförluster och kostnader under samma tid.

Sveda- och värkersättningen är skattefri och bestäms utifrån en tabell (se Tabeller).


Ersättning till följd av närståendes dödsfall i trafikolycka

I speciella fall har du rätt till ersättning från trafikförsäkringen för sveda och värk för psykiskt lidande om någon närstående avlider i en trafikolycka. Närstående anses normalt vara föräldrar och barn. Även syskon kan få ersättning om de bott ihop med den som avlidit. Nämnden har i ett antal referat gett vägledning i vilka situationer sådan ersättning kan lämnas.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.