Särskilda olägenheter (skador från och med 2002)

Särskilda olägenheter i arbete

I normala fall ingår ersättning för olägenheter i arbete i ersättning för bestående men. Vid invaliditeter över 15 procent ersätts inte alltid den skadade fullt ut genom den ersättning som ingår i mentabellerna. En prövning görs då i det enskilda fallet där man tittar på hur stora olägenheter den skadade har i sitt arbete. Det krävs att den skadade arbetar minst 25 procent av heltid varaktigt eller under en längre period med uppgifter som medför betydande anspänning till följd av de skadebetingade besvären. I vissa fall kan även ersättning för särskilda olägenheter i arbete lämnas under studier. Ersättning för särskilda olägenheter i arbete vid invaliditeter lägre än 15 procent lämnas sällan.

Särskilda olägenheter i daglig livsföring

De flesta skadade blir fullt kompenserade för olägenheter i daglig livsföring genom ersättningen för bestående men. Ersättning för särskilda olägenheter i daglig livsföring är mycket ovanligt och förekommer endast undantagsvis.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.