Lyte och men (skador till och med 2001)


Om du till följd av en trafikolycka får en skada som blir bestående, bedöms den till en invaliditetsgrad mellan 1-99 procent. Invaliditetsgraden motsvarar den medicinska funktionsnedsättning som du fått av skadan.

 


Ersättningen ges enligt en särskild tabell (se Tabeller) utifrån invaliditetsgrad och den ålder du har när invaliditeten bedöms som varaktig (invaliditetstidpunkt).

Om skadan lett till att du fått ärr eller andra utseendemässiga skadeföljder på kroppen (s.k. lyte), har du rätt till ersättning också för detta. Vill du läsa mer om hur tabellen ska användas, se Så läser du tabellerna

Vissa skador/konsekvenser av skador benämns som särskilda skadeföljder, exempelvis förlossningshinder, tandskador eller förlust av mjälte. Dessa skadeföljder ersätts med ett fast belopp, se Ersättningsnivåer för skador till och med 2001 under Tabeller. 

Ersättning för lyte och/eller men betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.