Konkurrerande skadeorsaker

 

Med konkurrerande skadeorsaker avses att två (eller flera) händelser var för sig är tillräckliga för att orsaka samma skada. När nämnden prövar ärendet kan frågan uppstå om trafikolyckan eller någon annan händelse, till exempel en sjukdom, är orsaken till besvären eller arbetsoförmågan. Om flera händelser kan ha orsakat skadan, utreder nämnden hur ansvaret ska fördelas mellan händelserna.

Högsta domstolen har behandlat den här frågeställningen i rättsfallet NJA 2009 s. 104. Det handlade om en person som inte alls kunde arbeta efter att hon/han hade råkat ut för en trafikolycka. Därefter drabbades denna person av en sjukdom som i sig också skulle gjort honom/henne helt arbetsoförmögen. Högsta domstolen kom fram till att man inte skulle ta hänsyn till den sjukdom som uppstod efter trafikolyckan, när ersättningen skulle beräknas för inkomstförlust och pensionsförlust till följd av trafikolyckan. Hela ersättningen skulle därför betalas ur trafikförsäkringen.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.