Anvisningar


Nämnden ger ut cirkulär med anvisningar och riktlinjer för hur försäkringsbolaget ska förbereda och presentera ett ärende till nämnden, till exempel vad en nämndpromemoria och en skadeakt ska innehålla.


Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.