Anvisningar


Nämnden ger ut cirkulär med anvisningar och riktlinjer för hur försäkringsbolaget ska förbereda och presentera ett ärende till nämnden, till exempel vad en nämndpromemoria och en skadeakt ska innehålla.


Info från nämnden

OBS! Under perioden 21-26 september har vi haft tekniska problem. Kontrollera att de handlingar som har skickats in under denna period är inlagda på ditt ärende.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.