Digital hantering

Om du har ett BankID kan du följa ditt ärende digitalt. 

Vad menas med att följa ärendet digitalt?

När du har ansökt om prövning via ansökningsformuläret på nämndens hemsida kan du följa ditt ärende genom att logga in med BankID på nämndens portal.

När du har loggat in kan du ta del av information i ditt ärende. Du kan också skicka in handlingar och meddelanden i ärendet till nämndens kansli.

Om du inte vill att handläggningen ska vara digital måste du ange detta i ansökningsformuläret eller under ärendets handläggning.

Så här hanteras ett ärende digitalt

  1. När du har fyllt i en ansökan registreras ärendet hos nämndens kansli. En bekräftelse skickas till dig eller ditt ombud. Ärendet kan sedan följas digitalt via portalen efter inloggning med BankID.

  2. Kansliet ser till att bolaget får del av ansökan och ges möjlighet att komma in med sin inställning. När denna kommit in får du eller ditt ombud meddelande från kansliet. Du kan då logga in och ta del av inställningen. Även bolagets handläggare kan logga in och ta del av alla handlingar i ärendet. När man är inloggad i portalen kan man ta del av alla handlingar i ärendet, komplettera med handlingar eller skicka meddelande till kansliet. Varje gång det kommer in kompletteringar i ärendet informerar kansliet den andra parten.

  3. När parterna inte har mer att tillägga kommer ärendet att sättas ut till ett sammanträde. Då kan parterna inte längre komplettera ärendet med ytterligare material via portalen.

  4. Efter nämndens sammanträde får både du eller ditt ombud och bolagets handläggare del av nämndens yttrande. Yttrandet och informationen i ärendet är tillgängligt digitalt - efter inloggning - i tre månader efter sammanträdet.
Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.