Så hanteras ditt ärende

Inför prövningen

En kopia på din ansökan skickas till ditt försäkringsbolag. Bolaget uppmanas att lämna sin inställning till ansökan och bifoga det material som bolaget vill hänvisa till.

Bolagets inställning skickas till dig via nämndens kansli. Du har därefter möjlighet att lämna eventuella kommentarer på bolagets inställning. Synpunkterna ska vara skriftliga och kan lämnas via post eller via nämndens portal.

Bolaget får därefter möjlighet att bemöta dina synpunkter. Skriftväxlingen pågår så länge du eller bolaget har något mer att tillägga. Både du och bolaget har rätt att ta del av allt som den andra parten skickar in.

Ett ärende kan digitalt eller per post. För mer information om digital hantering, se Digital hantering.

Du kan läsa mer om prövningsförfarandet här (Prövningsförfarandet). 

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.