Här ansöker du

För att begära en prövning i nämnden måste du fylla i en ansökan. 

 

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter. Ansökan måste göras på det svenska språket.

Du kan välja att fylla i ansökan direkt på hemsidan eller skriva ut ansökningsblanketten som ett worddokument och skicka in den till nämndens kansli per post. Kontaktuppgifter hittar du här.

Du kommer att få en bekräftelse från kansliet efter att ansökan har kommit in.

Vad ska/kan du skicka in?

Du måste alltid bifoga en kopia av det beslut från bolaget som du inte är nöjd med. Du kan även skicka med andra handlingar som du vill att nämnden ska få ta del av.

OBS! Du kan enbart skicka in de handlingar som bolaget hade när de fattade sitt beslut.

Om du vill skicka in nytt material som bolaget inte har sett, t.ex ett nytt läkarintyg, måste du först vända dig till bolaget som får ta ställning till det nya materialet. Först därefter kan du begära en prövning i nämnden.

Även bolaget kommer skicka in det underlag som de vill hänvisa till. Innan prövningen kommer du få ta del av bolagets handlingar och har då möjlighet att komplettera om du anser att något saknas.

Företräds du av ombud?

Om du företräds av ett ombud måste du eller ombudet bifoga en fullmakt till ansökan där det framgår vem du ska företrädas av. Fullmakten ska vara underskriven både av dig och ombudet.

 

 


 

 

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.