Efter beslutet

Yttrande

Nämndens beslut skickas ut i form av ett rådgivande yttrande. Det framgår av yttrandet hur nämnden anser att frågan ska bedömas. Nämnden kan föreslå en ändring av eller dela bolagets bedömning.

Försäkringsbolaget behöver dock inte följa nämndens yttrande men gör det i de allra flesta fall.

Avvisning 

Om din ansökan gäller en fråga som nämnden inte är behörig att pröva avvisas ärendet. Detta beslut brukar oftast fattas av ordföranden. Du ska få svar inom tre veckor efter att ansökan mottogs av nämnden.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med bolagets beslut efter att nämnden har lämnat sitt yttrande kan du alltid vända dig till allmän domstol. Det sker genom en ansökan om stämning.

Info från nämnden

På grund av underhållsarbete kommer nämndens portal (där man kan ansöka och följa sitt ärende) vara stängd mellan kl. 11.00 - 12.00 den 20 november 2017.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.