Innan du ansöker

Det finns flera saker du bör tänka på innan du skickar in din ansökan till Trafikskadenämnden.

Har du fått ett slutligt ställningstagande?

Försäkringsbolaget måste ha tagit slutlig ställning i den fråga som du vill att nämnden ska pröva för att ditt ärende ska kunna prövas i nämnden.

 

Har du därefter varit i kontakt med bolaget?

Innan du begär prövning i nämnden måste du ha kontaktat ditt bolag för att försöka få bolaget att ändra det beslut som du är missnöjd med.

 

Kan mitt bolags beslut prövas av nämnden?

Nämnden prövar tvistiga frågor rörande ersättning för personskada från trafikförsäkringen. En fråga bedöms vara tvistig om du och ditt bolag inte är överens om bedömningen.

Exempel på tvistiga frågor som kan prövas i nämnden:

  • Graden av medicinsk invaliditet eller en ärrbedömning.
  • Samband mellan dina besvär och en trafikolycka.
  • Inkomstförlust på grund av en trafikolycka.
  • Om bolaget anser att ditt ärende är preskriberat.
  • Om bolaget anser att dina besvär inte har uppstått på grund av skada i följd av trafik.

 

Vad gäller för juridiskt ombud vid en prövning i nämnden?

Det krävs inte att du har något juridiskt ombud för att pröva en fråga i nämnden. Om du vill använda dig av ett ombud är det bolaget som fattar beslut om trafikförsäkringen ska betala för detta. I annat fall får du själv stå för den kostnaden.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.