Så här bedöms utseendemässiga skadeföljder

Om du drabbats av en utseendemässig förändring på grund av en trafikolycka kan du få ersättning för utseendemässiga skadeföljder. Det kan till exempel vara ärr eller att en kroppsdel blivit sned.

Här får du vägledning om hur utseendemässiga skadeföljder bedöms och värderas. Det är viktigt att veta att det inte går att ange bestämda ersättningsnivåer på förhand. Trafikskadenämnden bedömer varje fall individuellt och ersättningen skiljer sig från fall till fall.

Var på kroppen finns ärret?

Bål

Framsida av kroppen: Från nyckelben ner till ljumske och fram till axel och armhåla.

Baksida av kroppen: Ryggtavla och skuldror ner till och med rumpa och fram till axel och armhåla.

Fot

Tår, häl, fotrygg och fotsula upp till vrist.

Överarm

Axel/armhåla ner till armbåge/armveck.

Ben

Från ljumske ner till vrist.

Underarm

Från armbåge/armveck fram till handled.

Hand

Fingrar, handflata och handrygg fram till handled.

Ansikte

Panna, kinder, haka.

Hals

Hals ner till nyckelben.

kroppens framsida
kroppens baksida
Du måste välja vilken placering på kroppen ditt ärr sitter för att komma vidare.

Vilken gradering matchar bäst för ditt ärr?

Jämför med exempelbilderna och klicka på den svårighetsgrad som bäst beskriver din skada.

A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg

När du hittat en svårighetsgrad som du tycker stämmer överens med ditt ärr klickar du på nästa steg.

C. Vanprydande.jpg
C. Vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
D. Klart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
E. Uppenbart vanprydande.jpg
F. Frånstötande.jpg
F. Frånstötande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
A. Framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
B. Klart framträdande.jpg
Du måste välja vilken gradering ditt ärr har för att komma vidare.
Bilden är ett montage

Ärrets placering på kroppen:

Ärrets gradering som utseendemässig förändring:

Ersättningsnivå enligt tabell för person på 25 år: (se hela tabellen)


Din ålder påverkar ersättningsnivån
Summan justeras uppåt eller nedåt med hänsyn till din ålder när den akuta sjuktiden är slut. Ålderstabellen visar hur beräkningen kommer att göras (se ålderstabellen).

Ytterligare beräkningsfaktorer
Nämnden kan väga in fler faktorer för att beräkna den slutliga ersättningsnivån:

• Om det finns flera ärr görs en samlad bedömning.

• Om det finns mindre ärr, som inte bedöms vara framträdande, ersätts de efter vad som anses vara skäligt.

• I mycket extrema fall kan ersättningen bli högre än de summor som anges i tabellen. Det är när skadorna inte bara är frånstötande utan dessutom påtagligt frånstötande. Som exempel kan nämnas allvarliga och utbredda brännskador.

Tabell för ersättning för utseendemässiga skadeföljder 2016

  A. Framträdande B. Klart framträdande C. Vanprydande D. Klart vanprydande E. Uppenbart vanprydande F. Frånstötande
1. Bål 3 000 - 5 400 5 500 - 9 100 9 300 - 13 700 13 800 - 19 800 19 900 - 27 300 27 600 - 35 000
2. Fötter/överarm 3 900 - 6 100 6 200 - 10 700 10 800 - 15 200 15 400 - 30 400 30 600 - 48 700 48 800 - 68 400
3. Ben/underarm 5 400 - 10 700 10 800 - 15 200 15 400 - 22 900 23 000 - 41 800 42 000 - 73 700 73 800 - 104 800
4. Händer 7 600 - 13 700 13 800 - 19 800 19 900 - 30 400 30 600 - 53 200  53 400 - 91 200 91 300 - 136 700
5. Ansikte/hals 15 200 - 22 900 23 000 - 31 900 32 000 - 53 200 53 400 - 136 700 136 900 - 243 100 243 200 - 349 400
Ersättning för ärr

Utseendemässiga skadeföljder är förändringar orsakade av trafikolycka och ersätts utöver de bestående besvär som lett till en medicinsk invaliditet.

Förändringen ska fotograferas när den bedöms vara bestående, till exempel när ärret har läkt klart (normalt cirka ett år efter trafikolyckan). Nämnden har sedan fotografiet till hjälp för att bedöma ersättningsnivån.

Har du flera ärr?

Vägledningen används för att bedöma enskilda ärr. Om du har flera ärr på olika delar av kroppen görs en samlad bedömning.

Du kan använda vägledningen för att se exempel på hur ärr har bedömts separat, för att få en uppfattning om hur en bedömning görs. 

Ersättning för ärr

Utseendemässiga skadeföljder är förändringar orsakade av trafikolycka och ersätts utöver de bestående besvär som lett till en medicinsk invaliditet.

Förändringen ska fotograferas när den bedöms vara bestående, till exempel när ärret har läkt klart (normalt cirka ett år efter trafikolyckan). Nämnden har sedan fotografiet till hjälp för att bedöma ersättningsnivån.

Har du flera ärr?

Vägledningen används för att bedöma enskilda ärr. Om du har flera ärr på olika delar av kroppen görs en samlad bedömning.

Du kan använda vägledningen för att se exempel på hur ärr har bedömts separat, för att få en uppfattning om hur en bedömning görs. 

Ersättning för ärr

Utseendemässiga skadeföljder är förändringar orsakade av trafikolycka och ersätts utöver de bestående besvär som lett till en medicinsk invaliditet.

Förändringen ska fotograferas när den bedöms vara bestående, till exempel när ärret har läkt klart (normalt cirka ett år efter trafikolyckan). Nämnden har sedan fotografiet till hjälp för att bedöma ersättningsnivån.

Har du flera ärr?

Vägledningen används för att bedöma enskilda ärr. Om du har flera ärr på olika delar av kroppen görs en samlad bedömning.

Du kan använda vägledningen för att se exempel på hur ärr har bedömts separat, för att få en uppfattning om hur en bedömning görs.