Skador till och med 2001

Här finns samtliga ersättningstabeller för skador som inträffat till och med 2001. Tabellerna kan laddas upp i pdf-format.

OBS! För ärenden som prövas i nämnden från och med den 1 juli 2017 gäller nya tabeller för utseendemässiga skadeföljder (ärr och amputationer), Se Övriga tabeller.

  • Cirkulär 1-2017

    Cirkuläret gäller under 2017 för de trafikskador som har inträffat till och med 2001.

  • Mentabell

    Tabellen används vid beräkning av ersättning för medicinsk invaliditet. Ersättning ges utifrån den bestämda invaliditetsgraden och din ålder vid invaliditetstidpunkten, dvs då den akuta sjuktiden har upphört. Beloppet anges i tusentals kronor. Barn som är 15 år eller yngre får en ersättning som är 10 procent högre än det beräknade beloppet.

  • Ersättningsnivåer för skadefall till och med 2001

    Tabellen innehåller fastslagna ersättningsnivåer för olika skadeföljder. Ersättningen är ett förutbestämt belopp som är oberoende av invaliditet. I vissa fall ska ersättningen öka eller minska med hänsyn till den skadades ålder.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.