Skador från och med 2002

Här finns samtliga ersättningstabeller för skador som inträffat från och med 2002. Tabellerna kan laddas upp i pdf-format.

Mentabeller


Tabellerna används vid beräkning av ersättning för medicinsk invaliditet. Ersättning ges utifrån den bestämda invaliditetsgraden och din ålder vid invaliditetstidpunkten, dvs då den akuta sjuktiden har upphört. Beloppet anges i tusentals kronor. Tabellerna är indelade i tre delar.

  • Tabell 1

    Används för dig som efter trafikskadan har återgått i arbete minst 25 procent av heltid. I tabellbeloppen ingår ersättning för anspänning i arbete (B) och i daglig livsföring i övrigt (C).

  • Tabell 2

    Används för dig som inte arbetar efter trafikskadan.

  • Tabell 3

    Används för att beräkna vilken ersättning du kan få om du har återgått i arbete minst 25 procent av heltid och tidigare fått ersättning enligt tabell 2. Tabellen läses av vid den ålder då du återgick i arbete.

  • Ersättningsnivåer för skadefall från och med 2002
Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.