Så läser du tabellerna


Varje år fastställer nämndens råd tabeller för beräkning av ersättning för sveda och värk, medicinsk invaliditet (men), utseendemässiga följder och för amputationer.Till hjälp för att förstå och tyda tabellerna ges några exempel i dokumentationen nedan.

Dessa ersättningar är skattefria.

Tabellerna justeras årligen med hänsyn till förändringar av penningvärdet. Utgångspunkten är utvecklingen av konsumentprisindex (KPI).


Några exempel på menersättning 


 För skador som uppkommit till och med 2001

 För skador som uppkommit från och med 2002

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.