Övriga tabeller (gäller samtliga skador)


Här finns de ersättningstabeller som gäller oavsett när skadan har inträffat. Tabellerna kan laddas upp i pdf-format.

 • Sveda och värk

  Tabellen används för beräkning av sveda och värk, dvs personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Om du vill veta mer om vad som menas med sveda och värk, se fliken Juridik.

 • Utseendemässiga skadeföljder prövning till och med 2017-06-30

  Tabellen används för beräkning av utseendemässiga skadeföljder i form av till exempel ärr och/eller amputationer. Om du vill veta mer om vad som menas med utseendemässiga skadeföljder, se fliken Juridik.

 • Utseendemässiga skadeföljder prövning från och med 2017-07-01
 • Åldersfaktorer

  Åldersfaktorer används i de fall ersättningen ska åldersreduceras, till exempel vid beräkning av ersättning för utseendemässiga skadeföljder och amputationer.

 • Omräkningsfaktorer

  Omräkningsfaktorer används vid omräkning av ett visst årsbelopp till dagens värde.

 • Kapitaliseringstabell

  Tabellen används då det fastställda beloppet för kostnader och olägenheter/särskilda olägenheter ska räknas om till ett vid ett frivilligt utbyte av skadeståndslivränta mot ett engångsbelopp.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.