Utseendemässiga skadeföljder


Om din trafikskada har orsakat en kroppslig defekt som inte ingår i invaliditetsgraden kan du få ersättning för utseendemässig skadeföljd.


Med utseendemässig skadeföljd menas en kroppslig defekt som har orsakats av trafikolyckan och som inte omfattas av de bestående besvär som har medfört en invaliditet. Ärr, amputation eller snedställning av kroppsdel är exempel på utseendemässiga skadeföljder. För att få vägledning om hur ersättning för ärr bedöms, se Ärrtjänsten.  

Förändringen ska fotograferas när den bedöms vara bestående (t.ex när ett ärr har läkt klart). I normala fall är detta ca ett år efter trafikolyckan. Nämnden har fotografiet till sin hjälp för att bedöma ersättningsnivån och väljer belopp från tabellens olika kolumner för olika kroppsdelar och svårighetsgrad.

Nämnden har även en hjälptabell för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer. Ersättning enligt tabellen ges för den utseendemässiga förändringen och den förlust av kroppsdel som amputationen innebär. Beloppen inkluderar ersättning för vanligen förekommande ärr vid amputationer. Vid större utseendemässiga förändringar kan ersättning även ges enligt tabell för ärr.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.