Lyte och bestående men (skador från och med 2002)


Om du till följd av en trafikolycka får en skada som blir bestående, bedöms den till en invaliditetsgrad mellan 1-99 procent. Invaliditetsgraden motsvarar den medicinska funktionsnedsättning som du fått av skadan.


Ersättningen ges enligt en särskild tabell utifrån invaliditetsgrad och den ålder du har när invaliditeten bedöms som varaktig (invaliditetstidpunkt). I beloppet ingår även ersättning för de olägenheter som din skada har orsakat i arbetet och/eller i ditt dagliga liv. Du får inte ersättning för det duinte kan göra (det ingår i själva invaliditetsgraden) utan för det du faktiskt kan göra - men med ansträngning. Om du arbetar minst 25 procent av heltid har du rätt till ersättning för olägenheter i form av anspänning i arbete. Då utgår man från Tabell 1. Om du arbetar i mindre grad eller inte alls utgår man från Tabell 2. Om du återgår i arbete kan du få ersättning enligt Tabell3. (Tabellerna hittar du under Tabeller.)

Om skadan lett till att du fått ärr eller annan utseendemässig skadeföljd på kroppen (s.k. lyte), har du rätt till ersättning också för detta.

Vissa skador/konsekvenser av skador benämns som särskilda skadeföljder, exempelvis förlossningshinder, tandskador och förlust av mjälte. Dessa skadetyper ersätts med ett fast belopp, se Ersättningsnivåer för skador från och med 2002 under Tabeller. 

Ersättning för lyte och bestående men betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. 

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.