Om nämnden

Den som har råkat ut för en personskada i trafiken har rätt till ekonomisk ersättning från sitt försäkringsbolag. Nämnden finns till för att den som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis.


Ta gärna del av våra informationsblad om obligatoriska ärenden samt tvistlösningsärenden. Infobladen innehåller korta fakta om nämnden och en beskrivning över ärendets gång.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.