Inkomstförlust

I den här kalkylen kan du räkna ut din årliga inkomstförlust. Lägg in uppgifter om vilken inkomst du skulle ha haft som oskadad och vilka inkomster (lön, sjukpenning, sjukersättning m.m.) som du fått som skadad.


Närmare instruktioner finns i kalkylbladet.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.