Beräkningar


Beräkning av ersättning för inkomstförlust och pensionsförlust görs vanligtvis i speciella kalkylprogram. Här finns programmen och anvisningarna för hur de ska användas.


Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.