Anvisningar för bolag

 

Här beskrivs de anvisningar som bolagen har att följa i de ärenden som nämnden ska pröva. Det gäller bland annat ordningen i skadeakten, hur nämndpromemorian ska upprättas och hur försättsbladet ska fyllas i.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som ställs till nämndens kansli.

Fler frågor och svar
Kontakta oss

Kontakta nämndens kansli genom att fylla i formuläret.